Návrh procesů pro společnost poskytující IT služby s ohledem na ISMS a ITSM

Master thesis Czech OPEN
Haller, Martin; (2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Návrh procesů | outsourcing IT | ISMS | ITSM | bezpečnost informací | informační systém | ISO/IEC 20000 | ISO/IEC 27000. | Process design | IT outsourcing | information security | information system

Diplomová práce se zabývá návrhem procesů pro skutečnou společnost poskytující služby v oblasti informačních technologií. Výsledkem práce jsou modely navržených procesů, včetně návrhu potřebného informačního systému a vyhodnocení souladu navržených procesů oproti řadě n... View more
Share - Bookmark