Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth

Master thesis English OPEN
Lukaniaková, Nina;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: týmová spolupráce | motivace | výkonnost | styl vedení | konflikt | team work | motivation | leadership style | conflict

Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti FlatEarth. The diploma thesis concentrate... View more
Share - Bookmark