Klimatizace líhně kuřat

Master thesis Czech OPEN
Petr, Lukáš;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Klimatizace Líheň kuřat Vyústka Vzduchovod Klimatizační jednotka | Air-conditioning Chicken breeding Diffuser Air-duct Air-conditioning unit

Diplomová práce se zabývá návrhem systému klimatizačního zařízení pro prostory s líhněmi kuřat. Práce v úvodu krátce přibližuje problematiku klimatizace, představuje dispozice objektu a nastiňuje požadavky na mikroklima pro správnou inkubaci vajec a líhnutí kuřat. Prakt... View more
Share - Bookmark