publication . Master thesis . 2011

Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

Hlochová, Lenka;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v Laboratoire de Physique des Plasmas na École Polytechnique v Paříži. Reaktor pro měření emisních spekter měl objem 4 l a byl vyroben z polykarbonátu. Polyethylentereftalátov...
Subjects
free text keywords: diagnostika plazmatu výboje v kapalinách, diafragmový výboj, optická emisní spektroskopie, ICCD kamera, rotační teplota, elektronová teplota, hustota elektronů, diagnostics of plasma discharge in liquids, diaphragm discharge, optical emission spectroscopy, ICCD camera, rotational temperature, electron temperature, electron density
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue