publication . Master thesis . 2009

Návrh a implementace Business Intelligence systému

Škapa, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého stavu nynějšího řešení ve firmě Fortemix s.r.o. Aim of master’s thesis is design of Business Intelligence solution based on non commercial technology, consideration of installation costs, estimation of economic benefits and designing of final solution of currently unsatisfactory situation in company Fortemix s.r.o. C
Subjects
free text keywords: Business Intelligence, databáze, datová kostka, datové sklady, IS, OLAP, Pentaho, BI, database, datacube, data warehouse
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue