Постнекласична парадигма взаємодії особистості зі світом шляхом її духовного саморозвитку

Article Ukrainian OPEN
Колісник, О. П.; Kolisnyk, O. P.;
(2011)
  • Publisher: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України
  • Subject: духовність | духовна практика | самість | потоки психіки | ступені духовного розвитку | смисл | ієрархія смислів | особистість | “Я” | парадигма | постнекласична наука | spirituality | spiritual practice | psycic streams | self | levels of spiritual development | sense | hierarchy of senses | personality | paradigm | postnonclassic science

Півкулі головного мозку діють рецепрокно: ліва розвиває понятійно-логічний розсудок, права − образноінтуїтивний розум. Лівопівкульовий розсудок і правопівкульовий розум доповнюють один одного в напрямку гармонійного функціонування складної системи “людина−світ”. Західна... View more
Share - Bookmark