publication . Article . 2011

Постнекласична парадигма взаємодії особистості зі світом шляхом її духовного саморозвитку

Колісник, О. П.; Kolisnyk, O. P.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України
  • Country: Ukraine
Abstract
Півкулі головного мозку діють рецепрокно: ліва розвиває понятійно-логічний розсудок, права − образноінтуїтивний розум. Лівопівкульовий розсудок і правопівкульовий розум доповнюють один одного в напрямку гармонійного функціонування складної системи “людина−світ”. Західна культурна парадигма через знакові системи формує застарілу дискретнологічну картину світу в людини, на її становлення працює традиційна система освіти країн Заходу. Медитація − основа духовних практик, які репрезентують нерелігійну духовність, формує континуально-інтуїтивний розум, відсутня в традиційній освіті навіть психологів. Для активації людського потенціалу особистості, для становлення тво...
Subjects
free text keywords: духовність, духовна практика, самість, потоки психіки, ступені духовного розвитку, смисл, ієрархія смислів, особистість, “Я”, парадигма, постнекласична наука, spirituality, spiritual practice, psycic streams, self, levels of spiritual development, sense, hierarchy of senses, personality, paradigm, postnonclassic science
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue