Preslikavanje parametara kvaliteta usluga na protokole ATM mreža

Article Russian OPEN
Milojko Jevtović;
(2005)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
  • Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: kvalitet usluga (QoS); preslikavanje; asinkroni način transfera (ATM); protokoli; ATM telekomunikacione mreže; QoS parametri; protokoli ATM-a

Preslikavanje parametara kvaliteta usluga (Quality of Service - QoS) jedan je od bitnih elemenata u koncepciji ATM (Asynchronous Transfer Mode) širokopojasnih mreža. U radu su opisani parametri QoS-a (verovatnoće pogrešnih ramova i ćelija, propusni opseg, kašnjenje ćeli... View more
Share - Bookmark