Fizičko-hemijske i detonacione karakteristike nitraminskih eksploziva - RDX, HMX i CL-20

Article Russian OPEN
Anđelković-Lukić Mirjana (2002)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
  • Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469)
  • Subject: ciklični nitramini; policiklični nitramin; heksogen; oktogen; CL-20; tetril; flegmatizacija

U radu su prikazane fizičko-hemijske i detonacione karakteristike nitraminskih brizantnih eksploziva, heksogena i oktogena, uporedene sa osobinama novog cikličnog nitraminskog eksploziva CL-20. Novi visokobrizantni eksploziv CL-20 postoji u četiri kristalne forme, stabilne na različitim temepraturama. Ima bolje detonacione karakteristike od heksogena i oktogena veću gustinu i brzinu detonacije, all mnogo veću osetljivost na udar i trenje, reda PETN. Zbog toga se ovaj eksploziv flegmatizuje sa polimerima etilenvinilacetatom (EVA) i estanom. Da bi se povećale energetske performanse eksploziva i smanjila osetljivost na mehanička dejstva eksplozivu CL-20 dodaju se visokoenergetski materijali, fluoronitrojedinjenja (FEFO).
Share - Bookmark