publication . Article . 2013

Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

Aleksandar Drenovac; Bratislav Drenovac; Dusan Drenovac;
Open Access Russian
  • Published: 01 Feb 2013 Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469, eissn: 2217-4753, Copyright policy)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
Abstract
Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u procesima proizvodnje naoružanja i vojne opreme, u procesima održavanja tehničkih sistema, ali i u uspostavljanju standarda i podizanju nivoa kvaliteta za brojne druge aktivnosti.
Subjects
free text keywords: kontrola kvaliteta, statistička kontrola kvaliteta, statističke metode, kontrolne karte., Quality control, Statistical quality control, Control cards, Statistical methods, Mechanical engineering and machinery, TJ1-1570, Military Science, U, Process control, Control limits, Mean value, Standardization, Stochastic process, Reliability engineering, Engineering, business.industry, business, Electronic engineering, Statistical process control, Operations research, Service quality, Standard deviation
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2013

Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

Aleksandar Drenovac; Bratislav Drenovac; Dusan Drenovac;