Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

Article Russian OPEN
Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac;
(2013)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
  • Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: kontrola kvaliteta, statistička kontrola kvaliteta, statističke metode, kontrolne karte.

Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Ko... View more
Share - Bookmark