Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

Article Russian OPEN
Zoran Novaković;
(2007)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
  • Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: ocena, profesionalni rizik, bezbednost i zaštita zdravlja, faktori rizika, ekspertski metod

Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozici... View more
Share - Bookmark