publication . Article . 2007

Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

Zoran Novaković;
Open Access Russian
  • Published: 01 Jan 2007 Journal: Vojnotehnički glasnik (issn: 0042-8469, eissn: 2217-4753, Copyright policy)
  • Publisher: Гачеша Небойша Николаевич
Abstract
Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni. Zbog toga je skup ovih podataka najčešće statistički nehomogen, pa su i rezultati statističke analize, a time i procenjeni rizici, nedovoljno tačni i nepouzdani. Radi toga se u radu pred...
Subjects
free text keywords: ocena, profesionalni rizik, bezbednost i zaštita zdravlja, faktori rizika, ekspertski metod
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue