Semantic Network and Frame Knowledge Representation Formalisms in Artificial Intelligence

Doctoral thesis English OPEN
Rashid, Pshtiwan Qader (2015)
  • Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
  • Subject: Mathematics | Applied Mathematics and Computer Science | Artificial intelligence - Data processing | Artificial intelligence - Mathematical models | Knowledge representation (Information theory) | Artificial Intelligence, Knowledge representation, Semantic networks, Frames

ABSTRACT: Choosing a suitable method to represent the knowledge concerning the real world is one of the major issues involved in Artificial Intelligence. The purpose of this research is to consider the important beneficial roles of semantic network and frame formalisms for knowledge representation in Artificial Intelligence. The basic properties of the above methods for appropriate structuring and arranging the knowledge are presented. Some types of relationships, the conceptual graph, and the types of semantic network are described. The structure of frame-based system is given. The term class and instances are discussed. Some examples of semantic networks and frames are represented. The advantages and disadvantages of both semantic network and frame techniques are considered. Keywords: Artificial Intelligence, Knowledge representation, Semantic networks, Frames. ………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Gerçek dünya ile ilgili bilginin temsili için uygun bir yöntem seçme yapay zeka’nın önemli konularından biridir. Bu araştırmanın amacı, yapay zeka bilgi gösterimi için anlamsal ağ ve çerçeve biçimciliklerinin önemli rollerinin yararını tartışmaktır. En iyi yapılanma ve bilgi düzenlenmesi için yukarıdaki yöntemlerin temel özellikleri sunulur. Anlamsal ağda ilişkilerin bazı türleri ve kavramsal grafik tanımlanır. Çerçeve tabanlı sistemin yapısı verilir. Anlamsal ağlar ve çerçevelerin bazı örnekleri gösterilir. Anlamsal ağ ve çerçeve tekniklerinin avantajları ve dezavantajları tanımlanır. Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Bilgi gösterimi, Anlamsal ağlar, Çerçeveler . Master of Science in Applied Mathematics and Computer Science. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, 2015. Supervisor: Prof. Dr. Rashad Aliyev.
Share - Bookmark