Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

Book Danish RESTRICTED
Breddam, Mads Dupont (2015)
  • Publisher: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
  • Subject: /dk/atira/pure/core/keywords/FacultyOfHumanities | Det Humanistiske Fakultet | Kulturanalyse

Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk undersøgelse, der er inspireret af forskningsfeltet Science and Technology Studies (STS). Forfatteren undersøger , hvordan loyalitet gøres i praksis, ved at indkredse det analytiske og multiple fænomen den loyale forbruger . Tilgangen er, at loyalitet praktiseres, nå r medarbejdernes, medlemmernes og medejernes versioner af den loyale forbruger relateres til hinanden. Med andre ord fokuserer forfatteren på, hvordan loyalitet praktiseres i forhold til, hvordan medarbejderne forsøger at skabe loyalitet, og hvordan medlemmerne og medejerne praktiserer loyalitet i relation til medarbejdernes aktive indsatser for at skabe loyalitet. Afhandlingen viser, hvordan det kræver et stort og stadigt arbejde at gøre loyalitet i praksis, og den viser et empirisk og konkret felt eller virvar af mange forskellige og mere eller mindre overraskende elementer, som involveres i at gøre loyalitet i praksis.
Share - Bookmark