Skuteczność kampanii promocyjnej wykorzystującej product placement

Bachelor thesis Polish OPEN
Bombik, Magdalena;
(2011)
  • Subject: product placement | brand placement | tie - in promotion | celebrity endorsement | entertainment marketing | branding | marketing communication | promotional campaign | brand image | lokowanie produktu | lokowanie marki | kampanie promocyjne | wizerunek marki | promocja product placement

Celem pracy jest analiza zasad wykorzystania product placement, poznanie opinii na temat tej formy promocji, poznanie zasad i realiów, w jakich jest on wykorzystywany i odkrycie na jakim poziomie kształtuje się lokowanie produktu w Polsce, zakładając, że w Ameryce jest ... View more
Share - Bookmark