Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

Master thesis Polish OPEN
Pociecha, Bernadeta; (2013)
 • Subject: konkurencja | otoczenie konkurencyjne | strategia | zarządzanie strategiczne | analiza SWOT | firma "Litwiński-Transport-Sprzęt-Budownictwo" | competition | competitive environment | strategy | strategic management | SWOT analysis | company "Litwiński- Transportation- Equipment- Architecture"

Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są p... View more
 • Metrics
  1
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark