Inner prison of the NKGB (MGB, KGB) of Lithuanian Soviet Socialist Republic 1944-1959

Article Lithuanian OPEN
Indrišionis, Darius;
(2017)

This study discloses the 1944-1959 period history of the inner prison of NKGB (Narodny Komissariat Gosudarstvennoy bezopasnosti, English translation - The People’s Commissariat for State Security) of Lithuanian Soviet Socialist Republic, including MGB (Ministerstvo Gosu... View more
 • References (135)
  135 references, page 1 of 14

  1M. Žiūkas, „LSSR KGB tardymo izoliatorius 1959-1991 m .“, G enocidas ir rezistencija, 2001, Nr. 1 (9), p. 91-117.

  2 N. Gaškaitė-Žemaitienė, „Lietuvos okupacija, suėmimai ir kalėjimai“, Laisvės kovų archyvas, t. 13, Kaunas, 1995. Prieiga per internetą: <http:// partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas13-t-1995-m/3497-lietuvos-okupacija-suemimai-irkalejimai> [žiūrėta 2017 02 20].

  3 S. Vaitiekus, Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944-1947 m.), Vilnius, 2011.

  4 A. Anušauskas, Teroras. 1940-1958 m., Vilnius, 2012.

  . 5V. Seliokas, Atsiminimai, Vilnius, 2001.

  6 L. Vilutis, Likimo m ozaika, Kaunas, 1992.

  7 V. Ašmenskas, KGB spąstuose, Vilnius, 2006.

  8 A. Jėčys, Sutryptos viltys, Vilnius, 2000.

  9E. Juciūtė, Pėdos mirties zonoje, Brooklyn, 1974.

  10Studentų byla, Vilnius, 1995.

 • Metrics
Share - Bookmark