Development of competences from the viewpoint of career planning

Article Lithuanian OPEN
Adomaitienė, Jūratė; Zubrickienė, Ilona;
(2011)
 • Journal: Andragogika,volume 2,011,issue 1,pages87-97 (issn: 2029-6894)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Career Planning Perspectives ; Career competence ; Career planning ; Competence Development ; Reflection
  acm: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION

The paper attempts to reveal the essence of the process of career perspective planning, highlight the aspect of dynamism of modern career competence by showing the importance of its continuous development and the significance for career perspective planning. The analysi... View more
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  Adamonienė, R., Daukilas, S., Krikščiūnas, В., Maknienė, I., Palujanskienė, A. (2001). Profesinio ugdymo pagrindai. Vilnius: Petro ofsetas.

  Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2010). Learner's reflections from the viewpoint of competence development. Tdtai, Nr. 2. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 85-97.

  Adomaitienė, J., Zubrickienė, I., Teresevičienė, M . (2008). Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, Nr. 15. Kaunas: VDU leidykla, p. 10-21.

  Arnold, J. (1997). Managing Careers into the 21"Century. London: Paul Chapman Publishhing Ltd.

  Bader, R. (1995). Lehrer an beruflichen schulen. In: Arnold, Ralf / Lipsmeier, Antonius (Hrsg): Handbush der Berufsbildung. Opladen: Lcstc und Budrich, S. 319-320.

  Hargrcavcs, Л. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto Alba.

  Herring, J. E. (1998). Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Gamclis.

  Jovaiša, Т., Show, S. (1998). Žvilgsnis į bendrųjų gebėjimų ugdymą Rytų ir Centrinėje Europoje (partnerių šalyse). Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos, Nr. 1. Kaunas: VDU leidykla, p. 30-47.

  Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

  Kirby, J., Žydžiūnaitė, V. (1999). Bendrieji gebėjimai. Profesinio mokymo reformos. Vilnius.

 • Related Organizations (1)
  KU ( KU )
  Lithuania
  Website url: http://www.ku.lt/
  90%
 • Metrics
Share - Bookmark