Lietuvoje dirbusių archeologų mėgėjų archyvinė medžiaga Varšuvos Valstybiniame archeologijos muziejuje

Article English OPEN
Krajewska, Maria;
(2009)
 • Journal: Archaeologia Lituana,volume 2,009,pages142-162 (issn: 1392-6748)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; history of archaeology ; archaeological findings ; museums ; Archival materials ; archaeologist amateurs ; Erazm Majweski ; State Archaeological Museum in Warsaw

The Documentations Department of the State Archaeological Museum in Warsaw has in its keeping papers of Michał Eustachy Brensztejn, Maria Butrymówna, Wandalin Szukiewicz, Julian Talko-Hryncewicz and Antoni Zaborski. Of these the largest category are letters received by ... View more
 • References (18)
  18 references, page 1 of 2

  Brensztejn M. E., 1907. Krzyże i kapliczki żmudzkie. Materiały do sztuki ludowej na Litwie. In: Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne. IX/2, s. 3-16.

  Butrymówna M., 1902. Kurhany w Niewieżnikach w pow. poniewieskim. In: Światowit. IV, s. 148.

  Jaworska J., 1972. Album Wileńskie i jego wydawca Jan Kazimierz Wilczyński. In: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. XVI, s. 289-405.

  Kapełuś H., 1982. „Wisła“ (1887-1905). In: Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918. Warszawa, s. 264-337.

  Krajewska M., 2008. Spuścizna Erazma Majewskiego w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W 150 rocznicę urodzin E. Majewskiego (1858-1922). In: Wiadomości Archeologiczne. LX, s. 1-87.

  Kolendo J., 2000. „Światowit“ - sto lat dziejów czasopisma. In: Światowit. 2 (43), fasc. B, s. 97-111.

  Kulikauskas P., Zabiela G., 1999. Lietuvos archeologijos istorija. Vilnius.

  Landau Z., 1974. Majewski Erazm. In: Polski Słownik Biograficzny. XIX/2-81. Wrocław, s. 176-178.

  Majewski E., 1900. Kurhany w Pakalniszkach w pow. poniewieskim zbadane przez Marię Butrymównę. In: Światowit. II, s. 92-103.

  Nowodworski W., 1938. Ś. P. Michał Eustachy Brensztejn. In: Przegląd Biblioteczny. XII/4, s. 303-308.

 • Metrics
Share - Bookmark