Training of children’s healthy eating habits at primary school: teachers’ opinion

Article Lithuanian OPEN
Strazdienė, Neringa;
(2014)

The study analyzes the healthy nutrition education in younger school-age children. The focus is on healthy eating habits education at primary school level, emphasizing the importance of healthy eating habits and its education at primary school. The research studies cond... View more
 • References (25)
  25 references, page 1 of 3

  Alasevičius, T., Uleckienė, V. (2012). Vaikų nutukimas. Prieiga internete: http://medpraktika.lt/naujienos/naujiena/303/vaik-nutukimas [žiūrėta 2013 07 18].

  Archuleta, M. (2003). Mitting Meat, Poultry and Fish into a Healty Diet. Cooperative Extension Servise College of Agriculture and Home Economic: Newe Mexico state University.

  Carlson, A., Lino, M., Fungwe, T. V., Guenther, P. M. (2005). Eating a Heatthy Diet: Is Cost a Major Factor? Center for Nutrition Policy and Promotion. United States Department of Agriculture. Prieiga internete: http:// ageconsearch.umn.edu/bitsteream/49259/2/AAEA%20611602.pdf [žiūrėta 2013 03 29].

  Cecchini, M., Sassi, F., Lauer, J. A., Lee, Y., Guajardo-Barron, V., Chisholm, D. (2010). Tackling of unhealthy diets, physical inactivity, and obesity: healtheffects andcost-effectiveness. Lancet.

  Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda: S. Jokužio leidyklaspaustuvė.

  Dabriegaitė, V., Dudonienė, V., Imbrasienė, D., Kesminas, R. (2013). Mitybos ir fizinio aktyvumo poveikis moksleivių elgesiui ir akademiniams pasiekimams. Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija, nr. 1 (8):4-8.

  Galkienė, A. (2011). Šiuolaikinio mokytojo vaizdinys: mokinių požiūris. Pedagogika, nr. 101: 82-90.

  Grabauskas, V., Klumbienė, J., Petkevičienė, J. ir kt. (2009). Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas. Kauno medicinos universitetas, Biomedicinių tyrimų institutas. Prieiga internete: http://vddb.laba.lt/fedora/ get/LT-eLABa-0001:B.03~2009~ISBN_978-9955-15-151-7/DS.001.0.01.BOOK [žiūrėta 2013 07 05].

  Griškonis, S., Strukčinskienė, B., Strazdienė, N. (2011). Vakarų Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai: Šilutės rajono atvejis. Sveikatos mokslai, nr. 4(21): 42-47.

  Gudžinskienė, V., Česnavičienė, J. (2013). Mokytojų žinios apie sveikatą ir sveiką gyvenseną kaip mokinių sveikos gyvensenos ugdymo prielaida. Socialinis darbas, nr. 12(1): 121-136.

 • Metrics
Share - Bookmark