Circulation of gold coins in Lithuania from ancient times until 20th century

Article Lithuanian OPEN
Remecas, Eduardas;
(2010)

It is important to know what kind of golden coins were used in the nowadays territory of Lithuania from the old ages until the 20th c. and what was their circulation. An analysis was based on individual findings of coins, coins treasures and written sources. Also, a rol... View more
 • References (60)
  60 references, page 1 of 6

  2. MISIUKAITĖ, Daiva. Dukatai Lietuvoje, Numizmatika 1. Metraštis. Vilnius, 2000, p. 9 9 - 1 0 6 ; REMECAS E. Vengrijos monetos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Numizmatika 4 - 5 . Metraštis 2003-2004. Vilnius, 2006, p. 2 1 - 3 7 .

  3. REMECAS, Eduardas. XVI a. monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje, Pinigų studijos 2, 2002, p. 58-77.

  4. IVANAUSKAS, Eugenijus. Lietuvos pinigų lobiai paslėpti 1390-1865 metais. Vilnius: Savastis, 1995.

  5. ABDULSKYTĖ, Janina. Kauno Benediktinių vienuolyno lobis, Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektywš. IV mokslinė konferencija. 2001 m. gegužės 3-4 d.. Trakai, 2001, p. 12-15; Pinigų lobiai Trakų istorijos muziejuje I sudarė Virgilijus Poviliūnas. Trakai, 2009.

  6. МАСЬКО, Ирина. Золото в денежном обращении Великого княжества Литовского в конце X V - начале XVI века, Банкаусм весит 2 (Мшск), Февраль 2006, с. 16-18.

  7. MIKOŁAJCZYK Andrzej. Ztote monety w nowożytnych znaleziskach ziem koronnych: próba rekonstrukcji ich obiegu, Wiadomości numizmatyczne 2, 1978 (Warszawa), s. 6 5 - 9 2 .

  8. DUTKOWSKI, Jarosław. Fragment skarbu denarów rzymskich z Darkuszck, Przedląd numizmatyczny 2 (Gdańsk), 2000, s. 16-17; MICHELBERTAS, Mykolas. Archeologiniai lobiai, Кн.: Lietuvos lobiai. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 13.

  9. VAITKUNSKIENĖ, Laima. Sidabras senovės Lietuvoje, Vilnius, 1981, p 84.

  10. IVANAUSKAS, Eugenijus, BALČIUS, Mikelis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 metų. Vilnius, 1994, p. 13-14.

  12. Ten pat.

 • Metrics
Share - Bookmark