publication . Article . 2000

Behaviour problems of children from care homes and special schools

Kaffemanas, Romanas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2000 Journal: Specialusis ugdymas, volume 2,000, issue 3, pages 70-76 (issn: 1392-5369, Copyright policy)
Abstract
The paper presents and analyzes data on the behaviour peculiarities, similarities and differences of students from 24 special schools and Care Homes in Lithuania. Most children with or without mental disability in institutional care have mild emotional and behaviour difficulties. However, slight emotional deviations, anti-social behaviour and school adjustment problems are more characteristic of the special school students. The inmates of Care Homes without mental disability are characterized by more expressed and qualitatively more numerous emotional and behaviour deviations, school adjustment problems of a medium degree are especially frequent. School adjustme...
Subjects
mesheuropmc: education
free text keywords: Lithuania ; Behavioral problems ; Care homes ; Emotional disorders ; Special education students

1. Babachinaitė, G. (1993). Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Filosofija, sociologija, 1.

2. Ignatavičienė, S., Žukauskienė, R. (1999). Rizikos grupės vaikai. Vilnius.

3. Justickis, V. (1984). Nepilnamečių teisės pažeidėjų charakterio nukrypimai. Kaunas.

4. Kaffemanas, R. (1999). Globos namų auklėtinių elgesio problemos: Šiuolaikinės specialiosios ir socialinės pedagogikos problemos. Šiauliai.

5. Leliūgicnė, I. (1997). Žmogus ir socialinė aplinka. Kaunas: Technologija.

6. Socialinis pranešimas (1997). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius.

7. Sutrikimų klasifikacija (1995). Vilnius.

8. Valickas, G. (1997). Psichologinės asocialaus elgesio ištakos. Vilnius.

9. Основы социально-пенхологическон теории. Полалсв, A.A. и Сухов, А.Н. (Ред.). (1995). Москва: Международная педагогическая академия.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue