Behaviour problems of children from care homes and special schools

Article Lithuanian OPEN
Kaffemanas, Romanas;
(2000)
 • Journal: Specialusis ugdymas, volume 2,000, issue 3, pages 70-76 (issn: 1392-5369)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Behavioral problems ; Care homes ; Emotional disorders ; Special education students
  mesheuropmc: education

The paper presents and analyzes data on the behaviour peculiarities, similarities and differences of students from 24 special schools and Care Homes in Lithuania. Most children with or without mental disability in institutional care have mild emotional and behaviour dif... View more
 • References (9)

  1. Babachinaitė, G. (1993). Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Filosofija, sociologija, 1.

  2. Ignatavičienė, S., Žukauskienė, R. (1999). Rizikos grupės vaikai. Vilnius.

  3. Justickis, V. (1984). Nepilnamečių teisės pažeidėjų charakterio nukrypimai. Kaunas.

  4. Kaffemanas, R. (1999). Globos namų auklėtinių elgesio problemos: Šiuolaikinės specialiosios ir socialinės pedagogikos problemos. Šiauliai.

  5. Leliūgicnė, I. (1997). Žmogus ir socialinė aplinka. Kaunas: Technologija.

  6. Socialinis pranešimas (1997). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilnius.

  7. Sutrikimų klasifikacija (1995). Vilnius.

  8. Valickas, G. (1997). Psichologinės asocialaus elgesio ištakos. Vilnius.

  9. Основы социально-пенхологическон теории. Полалсв, A.A. и Сухов, А.Н. (Ред.). (1995). Москва: Международная педагогическая академия.

 • Metrics
Share - Bookmark