Expression of the attitudes towards the home-organization activities and values among the educators of special education institutions

Article Lithuanian OPEN
Šmaukštienė, Lėtutė; Kardelis, Kęstutis;
(2008)

The main point of this article is the estimation and evaluation of the home-organization work practice and the educational values among special education institution educators. There was made a nationwide survey among 76 educators of special education and foster houses.... View more
 • References (9)

  Bitinas B. Ugdymo technologijos ir ugdymo teorijos ryšys // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : VI tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. - Vilnius, 1999. p. 58-63.

  Fletcher C. E. Hospital RNr s job satisfactions and dissatisfactions // Journal of Nursing Administration. - Vol. 31, 2001, p. 324-331.

  Galkienė A. Pedagogo asmenybės kūrybiškumo ir funkcinio ugdymo santykis // Specialusis ugdymas. - Nr. 2 (7), 2002. p. 53-59.

  Gynnild V. An action theoretical approach to learning in higher education // Socialiniai mokslai. - Nr. 5 (42), 2003, p. 51-56.

  Peterson L. The survival of the democratic intellect: Academic values in Scotland and England // Higher Education Quarterly. - Vol. 57 (1), 2003, p. 67-93.

  Spiro M Academic values and academic work in the era of globalization : the case at Albanian universities // Higher Education in Europe. - Vol. 28 (3), 2003, p. 312-315.

  Šukys S., Kardelis K., Skurvydas A. LKKA dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į akademiją raiška aukštojo mokslo santykių su visuomene raidos kontekste // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. - Nr. 1 (60), 2006, p. 63-71.

  Valiuškevičiūtė A., Druskytė R., Mikutavičienė J. Universitetinių studijų kokybės vertinimas: akademinės bendruomenės požiūris // Aukštojo mokslo kokybė. - Nr. 1, 2004, p. 38-59.

  Verri G. Challenges to academe in a time of globalization // Higher Education in Europe. - Vol. 28 (3), 2003. p. 307-311.

 • Metrics
Share - Bookmark