Psichotropiniai augalai lietuvių tradicijoje

Article Lithuanian OPEN
Senvaitytė, Dalia;
(2006)

Plants affecting the mind played an important role in the therapeutic and spiritual practice of many societies. Sorcerers in various parts of the world used special hallucinogenic materials to fall into a trance and to see “another dimensions”. In different regions, pla... View more
 • References (34)
  34 references, page 1 of 4

  1. Winkelman M. Psychointegration: the psysiological effects of entheogens // Entheos. -2003, 2(1).

  2. www lila mfo/document-view phtml?document_id = 31

  3. Populiariausi pasaulyje augaliniai haliucinogenai, sukeliantys euforiją buvo (ir yra) alkaloidas meskalinas (gaunamas iš kai kurių kaktusų rūšių), psilocibinas (gaunamas iš Meksikoje augančių grybų Psilocybe mexicana) ir hašišas (marihuana, gaunamas iš indiškųjų kanapiø).

  4. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai - T. III. - Vilnius, 2003.

  5. Čia galima prisiminti dar IX a. Vulfstano liudijimą, kad aisčiai sugeba net per vasaros karščius išlaikyti pašarvotą mirusjjj iki puses metų

  6. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai - T. III. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. Panašių tam tikrų žolių naudojimo atvejų galima rasti paliudytų lietuvių tautosakoje, XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje užrašytuose tikėjimuose.

  7. Lietuvių mitologija. - T. II. - Vilnius :Mintis, 1997.

  8. Kerbelyte B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas. - Vilnius Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - T. III. - 2002.

  9. Lietuvių kalbos žodynas - T. II. - Vilnius Valstybine politines ir mokslines literatūros leidykla, 1969.

  10. Lietuviškoji tarybine enciklopedija. - T. III. - Vilnius: Mokslas, 1978.

 • Metrics
Share - Bookmark