Pedagogų pasitenkinimo darbu motyvaciniai veiksniai

Article English OPEN
Juozaitienė, Agnė ; Simonaitienė, Berita (2011)
 • Journal: Socialiniai mokslai, volume 2,011, issue 2 (72), pages 80-90 (issn: 1392-0758)
 • Related identifiers: doi: 10.5755/j01.ss.71.2.541
 • Subject: Lithuania ; Teacher job satisfaction ; Teacher job satisfaction motivators

Article is seeking to answer these questions: what factors function as motivators and enhance teacher job satisfaction and which of the motivators are manifested at school? These questions are significant from a theoretical as well as practical point of view. The resear... View more
 • References (29)
  29 references, page 1 of 3

  1. Ashraf, T. (2010). Organizational Behaviour. Shah, S.Y. (editor). Learning Package on Participatory adult learning Documentation and Information Networking (Paldin). Documentation, Dissemination and Networking. Jawaharlal Nehru University Publication. Retrieved 17 February, 2011, from http://www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course02/intro. pdf

  2. Astrauskaitė, M. (2009). Mokytojų darbe patiriamo kolegų priekabiavimo ryšys su pasitenkinimu darbu (pilotinis tyrimas). Tarptautinis psichologijos žurnalas, Studentų darbai, 1, 97-112.

  3. Barkauskaitė, M. ir Motiejūnienė, E. (2004). Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės. Pedagogika, 70, 38-43.

  4. Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir vadovų skaičius Kauno m. ir Kauno r. sav. 2009-2010m. Statistikos departamentas. Retrieved 24 March, 2011, from http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?Main Table=M3110309&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSI d=3843&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=& rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar1 1=&rvar12=&rvar13=&rvar14=

  5. Billingsley, S.S. & Cross, L.H. (1992). Predictors of Commitment, Job Satisfaction and Intent to Stay in Teaching: A Comparison of General and Special Educators. Journal of Special Education, USA, 25, (4), 453-471.

  6. Boselie, J.P.E.F. & Wiele, A. (2002). High performance work systems: 'Research on Researchʼ and the Stability of Factors over Time. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam. Retrieved 16 February, 2011, from http://ideas.repec.org/p/dgr/eureri/2002191.html

  7. Butt, G. & Lance, A. (2005). Secondary Teacher Workload and Job Satisfaction: do Successful Strategies for Change Exist? Journal of Educational Management Administration & Leadership, 33, (4), 401-422.

  8. Europos švietimo informacinis tinklas. I ataskaita (2002). Mokytojo profesija Europoje: Bendras apibudinimas, tendencijos ir problemos. Bendroji metodologinė studija. Retrieved 27 September, 2010, http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/0_integr al/037LT.pdf

  9. Furnham, A. (2005). The psychology of behaviour at work. NY: Taylor and Francis group.

  10. Garett, R.M. (1999). Teacher Job Satisfaction in Developing Countries. Education Resources Information Center. Retrieved 18 March, 2011, from http://eric.ed.gov/PDFS/ED459150.pdf

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark