Competitive situation of clothing and textile industry

Article Lithuanian OPEN
Jansevičiūtė, Daina;
(2010)
 • Journal: Mokslas - Lietuvos ateitis,volume 2,010,issue 2,pages18-24 (issn: 2029-2252)
 • Subject: Lithuania ; Competitive ability ; Competitive advantages ; Competitive situation ; Export ; Import ; Industry of clothing and textile
  acm: ComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICS | GeneralLiterature_MISCELLANEOUS

This paper is up for discussing the composed competitive situation of Lithuanian clothing and textile industry. Author concisely proposes aspects of competitive ability conception, explores the main statistical information illustrating importance of clothing and textile... View more
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Ginevičius, R.; Krivka, A. 2008. Optimali rinkos struktūra: laisva konkurencija ir vartotojų suverenumas, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 9(4): 306- 312. doi:10.3846/1648-0627.2008.9.306-312

  Ginevičius, R.; Krivka, A. 2009. Verslo koncentracijos Lietuvos ekonomikoje tyrimas, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 10(3): 191-203. doi:10.3846/1648- 0627.2009.10.191-203

  Jucevičius, R.; Jucevičius, G.; Kriaučionienė, M.; Šajeva, S. 2006. Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) kompleksinė studija [interaktyvus]. [žiūrėta 2009-10-20]. Prieiga per internetą: http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/Kompleksine%20studija-2006_03_09-galutine.doc.

  Jucevičius, R.; Monkevičienė, Z.; Rybakovas, E.; Šajeva, S. 2009. Lietuvos tekstilės gaminių gamybos ir drabužių siuvimo pramonės konkurencingumo studija. Taikomasis mokslinis darbas [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. lapkričio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.lepa.lt/lt/ Konkurencingumas.html>.

  Jucevičius, R.; Rybakovas, E.; Šajeva, S. 2007. Lietuvos pramonės ir verslo klasterių žemėlapis [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. lapkričio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/pramone_ir_versla s/pramone/doc/Ataskaita.pdf>.

  Juozaitienė, L. 2005. Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus konkurencingumo veiksnių kitimo tendencijų įvertinimas. Socialiniai tyrimai [Social Researches] 1(5): 87-94.

  Kilduff, P.; Chi, T. 2007. Analysis of comparative advantage in the textile complex. A study of Eastern European and former Soviet Union nations, Journal of Fashion Marketing and Management 11(1): 82-10. doi:10.1108/13612020710734427

  Klimašauskienė, D. 2007. Konkurencijos samprata ekonomikos teorijoje, Ekonomika [Economics] 79: 109-123.

  Korsakienė, R. 2004. Konkurencinis pranašumas: dviejų požiū- rių sintezė, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 2(5): 52-58.

  Lau, Chi-Keung; To, Kin-Man; Zhang, Zh.; Chen, J. 2009. Determinants of competitiveness: observations in China's textile and apparel industries, China & World Economy 17 (2): 45-64. doi:10.1111/j.1749-124X.2009.01141.x

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark