ATVIROJI VAGYSTĖ IR JOS KVALIFIKAVIMO YPATUMAI

Article German OPEN
Armanas Abramavičius; Andželika Vosyliūtė;
(2017)
 • Publisher: Vilnius University Press
 • Journal: Teisė,volume 2,017,pages7-21 (issn: 1392-1274, eissn: 2424-6050)
 • Related identifiers: doi: 10.15388/Teise.2017.105.11097
 • Subject: Law | Lithuania ; Overt theft | K
  acm: Hardware_GENERAL | ComputingMilieux_COMPUTERSANDSOCIETY | ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING

The article focuses on understanding the Overt theft as one of the aggravating elements of the theft stipulated in Part 2 of Article 178 of the Criminal Code of Lithuania. The content of Overt theft is presented. Moreover, the authors show the difficulties of the Crimin... View more
 • References (96)
  96 references, page 1 of 10

  5 LTSR baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios, 1961, nr. 18-147.

  6 ABRAMAVIČIUS, A., et al. Baudžiamoji <...>, p. 347.

  7 1994 m. liepos 19 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Pataisos darbų ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios, 1994, nr. 60-1182.

  19 БОРЗЕНКОВ, Г. Н.; КОМИССАРОВ, В. С. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Москва, 2002, p. 421.

  20 Teismų praktikos bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei apžvalga. Teismų praktika, 2004, nr. 21, p. 219.

  21 ЛΟПАШЕНКО, Н. А. Преступления<...>, p. 241.

  22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius. Nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-12-699/2016.

  23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius. Nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-91/2013.

  24 ABRAMAVIČIUS, A., et al. Baudžiamoji <...>, p. 347; ЛΟПАШЕНКО, Н. А. Преступления<...>, p. 241.

  25 ABRAMAVIČIUS, A., et al. Baudžiamoji <...>, p. 347.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark