Development of eco-tourism in Lithuania

Article Lithuanian OPEN
Žičkutė, Kamilė;
(2014)
 • Journal: Jaunųjų mokslininkų darbai,volume 2,014,issue 1 (41),pages59-64 (issn: 1648-8776)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Development of ecological tourism services ; Eco-tourism ; Eco-tourism principles ; Eco-tourism services development ; Ecological tourism ; Ecological tourism principles

The paper analyzes eco-tourism definitions, principles, and position in the tourism sector. Eco-tourism is seen as a source of innovations, inspiring a variety of tourism services, and incorporating eco-tourism services to mass tourism service packages. The diversity of... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  1. Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

  2. Baležentis A., Paulauskienė L. , 2012, Ekologinio turizmo vystymas - nuo skatinimo iki darnumo. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Nr. 2 (31). P. 15-25.

  3. Bezaras V., Rutkauskas G., 2012, Gamtos biologinė įvairovė ir kultūrinis paveldas kaip svarbūs regionų patrauklumo veiksniai. P.15.

  4. Birgelytė A., Dijokienė M., 2008. Taikomasis mokslo tiriamasis darbas: ekoturizmo metodinės rekomendacijos. Vilnius: VšĮ Gamtos paveldo fondas.

  5. Dowling R. K., Fannell D. A., 2003, The context of ecotourism policy and planning. Brock University, St. Catherines, Ontario, Canada. CAB international.

  6. Drumm A., Moore A., 2005, An Introduction to Ecotourism Planning. Ecotourism Developement: a Manual for Conservation Planners and Managers. Vol. 1. Second edition. Virginia, USA.

  7. ES struktūrinė parama. Prieiga per internetą: <http://www. esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd5380001187> [žiūrėta 2014-02-13],

  8. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 1998, Nr. VIII-667.

  9. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011,Nr.XI-1496.

  10. McGahey S., 2012, The ethics, obligations, and stakeholders of ecotourism marketing. Intelektinė ekonomika. T. 6, Nr. 2 (14). P. 231-244.

 • Metrics
Share - Bookmark