Career competences and importance of their development in planning of career perspective

Article English OPEN
Adomaitienė, Jūratė ; Zubrickienė, Ilona (2010)
 • Journal: Tiltai, volume 2,010, issue 4 (53), pages 87-99 (issn: 1392-3137)
 • Subject: Lithuania ; Career competence ; Competence ; Planning of career perspective ; ]career competence
  acm: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION | ComputingMethodologies_GENERAL

Attempts are made in this article to reveal the essence of the process, related to the planning of career perspective, to highlight the aspect of dynamism in modern career competence, demonstrating importance and significance of its continuous development for planning o... View more
 • References (23)
  23 references, page 1 of 3

  Adamonienė, R., Daukilas, S., Krikčiūnas, B., Maknienė, I., Palujanskienė, A. (2001). Profesinio ugdymo pagrindai. Vilnius: Petro ofsetas.

  Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2010). Learner's reflections from the viewpoint of competence development. Tiltai 2: 85-97. Klaipėdos universiteto leidykla.

  Adomaitienė, J., Zubrickienė, I., Teresevičienė, M. (2008). Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus. Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos 15: 10-21. Kaunas: VDU leidykla.

  Arnold, J. (1997). Managing Careers into the 21st Century. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

  Bader, R. (1995). Lehrer an beruflichen schulen. In: A. R. Lipsmeier, Antonius (Hrsg). Handbush der Berufsbildung. Opladen: Leste und Budrich, S. 319-320.

  Hargreaves, A. (1999). Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto alba.

  Herring, J. E. (1998). Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. Vilnius: Garnelis.

  Jovaiša, T., Show, S. (1998). Žvilgsnis į bendrųjų gebėjimų ugdymą Rytų ir Centrinėje Europoje (partnerių šalyse). Profesinis rengimas. Tyrimai ir realijos 1: 30-47. Kaunas: VDU leidykla.

  Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

  Kirby, J., Žydžiūnaitė, V. (1999). Bendrieji gebėjimai. Vilnius: Profesinio mokymo reformos.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark