publication . Part of book or chapter of book . 2011

Historiography distribution of the image of Our Lady of Mount Carmel in the commonwealth of Both Nations

Rusteikienė, Aurelija;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011
Abstract
In Carmelite piety the Blessed Virgin Mary takes the most honourable place – she is the intermediary between the heavenly and earthly life; her idea is intercession with the God, protection from illnesses, war, natural disasters as well as the spiritual commitment seeking heavenly perfection. The Carmelite monkhood in the Polish-Lithuanian Commonwealth was united with the European centres of the Order by a common direction of spirituality which determined the models of Carmelite art prevailing in our country, image iconography and the understanding of art arising out of the religious practice of the monkhood. The absorbed artistic traditions of the Early Christi...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Blessed Virgin Mary ; Carmelite monks ; Iconographie ; Iconography ; Image ; Lady of mount Carmel ; MOther og God
19 references, page 1 of 2

8 Malewski Zygmunt, „Bractvvo Matki Uoskiej Szkaplcrznej w Uydgoszczy" in Przcgląd Bydgoski Rocznik, r. 1, 1937, p. 3-4.

' 1822 m. karmelitų bažnyčia sudegė, bet paveikslas išliko. Dabar jis yra Uydgotiaus katedroje. Prieiga: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title = l)lik:Uydgoszcz_katedra_obrazMI3_Szkaplerznej.jpg&filctimestamp = 2009032612-)001 [žr. 2009 03 06],

15 Krystyna S. Moisan, Maryja orcdownic:ka wicrnych, Warszawa: Akademia Toologii Katolickii-j, 1987, ii. 148.

'" Prieiga: http://www.aiKliovis.nac.gov.p1/obraz/20571/h:397/ [žr. 2010 04 05].

20 Vatican Pinacoteca. Inv. 44859. Prieiga: lmp://campus.udayton.edu/iiiary//ga]lery/ vaticanblackniadoniias.html [žr. 2009 11 03],

21 Tamsi odos spalva artimesnė ikonoms, t. y. ankstyviausiems, nuo seno garbintiems Dievo Motinos atvaizdams. Tai atspindi fraze iš Giesmių giesmės: „Nigra suma, sed formosa" (Aš esu juoda, bet graži).

22 Krystyna S. Moisan, op. cit., 1987, ii. 146.

25 1719 m. paveikslas atvežtas į Obory bažnyčią. Prieiga: http://www.obory.com.pl/ openGal.plip?img_src=/newsy_images/256-216.jpg&img_desc= [žr. 2010 11 20].

21 Prieiga: http://www.karmelici.p1/gdansk.php//Matka [žr. 2010 11 29].

27 Master of the Life of the Virgin - The Virgin of Mercy. Prieiga: http://www.vvga.liu/ indexl.html. [žr. 2009 10 15].

28 Kūrinyje apsijungia viduramžiškoji Mater Misericordiae ir renesansinė Sacra Conversazione ikonografijos. Prieiga: http://www. lst-art-gallery.com/Alessandro-I3onvicino%28moretto-Da-I!rescia%29/The-Virgin-Of-Cannel-C.- 1522.html [žr. 2009 10 15].

29 1680 m. Antverpene išleisto viduramžių dokumentų bei laiškų rinkinio Speculum Carmelitanum titulinis puslapis puoštas raižiniu, vaizduojančiu Gailestingąją Dievo Motiną bei pranašus šv. Eliją ir šv. Eliziejų. Iliustracija:Karmcl w ZiemiŠtvictej, red.Silvano Giordano. Krakow: Wydawnictwo Karmelitow Bosych, 2001, p. 52. Toledo (Ispanija) Šv. Petro bažnyčioje saugomi keli karmelitams priklausę paveikslai. Viename jų - pagrindinė Mater Miscricordiae kompozicija ir keletas epizodų iš Karmelio atsiskyrėlių gyvenimo. Iliustracija: Ibid., p. 42. Basųjų karmelitų bažnyčios Antequeroje (Ispanija) altorinis paveikslas. XVIII a. Ispanijos dailininko Juan do Valdos Leal paveiksle vaizduojama Gailestingoji Dievo Motina, savo globėjišku apsiaustu gaubianti Basųjų karmelitų ordino įkūrėją šv. Terese Avilietę, Bažnyčios patriarchus, brolius ir seseris karmelitus. Prieiga: http://www.artencordoba.com/LUGAKES-INTERES/FOTOS/PUERTA_NUEVA/ lGLESIA_CARMEN_PUERTA_NUEVA_16.jpg [žr. 2009 10 15].

M Ibid., op. cit., ii. 16.

31 Ibid., il. 13.

" Ibid., il. -10 (Gailestingosios Dievo Motinos paveikslas); il. 17 (1788 m. sienų tapyba).

19 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue