Aspects of students' self-evaluation of their physical condition and motivation for physical activity

Article Lithuanian OPEN
Avižonienė, Genovaitė; Gylienė, Rasa;
(2002)
 • Journal: Pedagogika, volume 2,002, pages 18-22 (issn: 1392-0340)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Students’ physical condition ; Motivation for physical activity ; Self-evaluation of physical condition
  mesheuropmc: education

The main objective of the study is to establish how the students evaluate their physical condition and get involved into physical activity; make a research of physical status and physical capacity of the students; establish how adequate is a subjective self evaluation o... View more
 • References (7)

  1. Armonienė J. Vilniaus universiteto pirmo kurso studentų sveikatos tyrimai 1991 - 1994 metais //Sporto mokslas. 1995.

  2. Eurofitas. Fizinio pajėgumo testai ir metodika / Sud. V. Volbekienė. Vilnius, 1993.

  3. Genevičius J., Mertinas J. Kai kurie VPU studentų kūno kultūros socialiniai aspektai // Moksleivių ir studentų fizinio ugdymo problemos. Vilnius: VPU, 1993.

  4. Mertinas J., Tinteris M. Vilniaus pedagoginio universiteto I kurso studentų sveikatos būklė 1994 - 1998 metais // Žmogaus ugdymo problemos šiuolaikinėje visuomenėje: tarptautinės mokslinės konferencijos mokslo^darbai. Kaunas: Akademija, 1999.

  5. Potelūnienė S., Mertinas J. Studenčių fizinio aktyvumo, psichomotorinių funkcijų, protinio darbingumo sąsaja// Sporto mokslas, 4. 2001.

  6. Tūbelis L. VPU pirmojo kurso studentų fizinės saviugdos problema // II Lietuvos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija: jaunųjų mokslininkų darbai. Vilnius, 1999.

  7. Tutkuvienė J. Vaikų augimo ir brendimo vertinimas. Vilnius, 1995.

 • Metrics
Share - Bookmark