Interneto vartojimo Lietuvos centrinės valdžios institucijose ypatybės

Article Lithuanian OPEN
Petrauskas, Rimantas;
(2002)
  • Journal: Viešoji politika ir administravimas,volume 2,002,issue 1,pages67-70 (issn: 1648-2603)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Lithuania ; new information technologies inpublic administration ; internet intelligence

The Internet intelligence of the Lithuanian government and governmental information accessibility to the wider public are analysed and compared with the situation in the EU countries. Based around a standard for EU countries questionnaire, the different Internet activit... View more
  • References (2)

    Petrauskas R. Informacinių technologijų taikymas viešajame administravime. Vilnius: LTU, 2001.

    http://www.lrs.lt/inter/plsql/www_viewer.ViewDoc?p_int_tekst_id =4104&p_int_tv_id=691 Kubilius A. Aiškinamasis raštas rezoliucijai „Dėl žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje prioritetinių darbų“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2001.04.23. http://www.lrs.lt Phil Noble, P. and Lehmann, B. Workshop - Checklist : Interactive Internet Study of EU Governments. Amsterdam-Maastricht Summer University (2000.12.10). http://www.amsu.edu/jac/ default3.

  • Metrics
Share - Bookmark