Evolution of the policy of legal regulation on public procurement in Lithuania

Article Lithuanian OPEN
Ambrazevičienė, Rima;
(2004)
 • Journal: Jurisprudencija,volume 2,004,issue 59 (51),pages105-113 (issn: 1392-6195)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Public procurement ; Public procurement policy
  acm: ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING

This article aims to present in overview of the evolution of the policy of legal regulations on public procurement in Lithuania in 1990-2004. The public procurement policy in this article is understood as the concept, principles and main aims of legal regulation on this... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  1. Thai K.V. Public procurement re-examined. Journal of public procurement. 2001. Vol. 1. Iss. 1.

  2. Bivainis J., Jakštas V. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo komentaras // Verslo ir komercinė teisė. 2002. Nr.6.

  3. Arrowsmith S. Government procurement and judicial review. - Carswell, 1988.

  4. Dobler D., Burt D. Purchasing and supply management. - Mc Graw-Hill, 1996.

  5. Knudesn D. Procurement performance measurement system. - Lund University, 1999.

  6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.355 „Dėl prekių (paslaugų) įsigijimo tvarkos biudžetinėse įstaigose“ // Valstybės žinios. 1992. Nr. 20-604.

  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 444 „Dėl valstybinio užsakymo konkurso nuostatų, valstybinio užsakymo sutarties nuostatų, valstybinio užsakymo įsipareigojimų nevykdymo nuostolių įvertinimo metodikos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 1992. Nr. 24-716.

  8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.510 „Dėl valstybinio pirkimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 1995. Nr. 33-778.

  9. Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas. Valstybės žinios. 1996. Nr. 84-2000.

  10. Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 1999. Nr. 56-1809.

 • Metrics
Share - Bookmark