publication . Review . 2011

Lietuvos televizijos filmų lobynas kino kritikos požiūriu

Šermukšnytė, Rūta;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011 Journal: Lietuvos istorijos studijos, volume 2,011, pages 179-181 (issn: 1392-0448, Copyright policy)
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Film Criticism ; Film collection ; Lithuanian TV ; Lithuanian TV cinema ; Lithuanian TV film ; Lithuanian cinema ; Lithuanian television ; Roma Pauraitė-Puplauskienė ; Skirmantas Valiulis ; Television

8 Paukštytė R. Lietuvių kinas 1990-2004 metais Prieiga per internetą: www.lfc.lt/lt/Page=Article List&ID=1118 [žiūrėta 2005 09 19].

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue