publication . Article . 2005

Public relations in strategic organization planning (in Vilnius city municipality)

Barauskienė, Gintarė; Bivainienė, Lina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2005 Journal: Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos, volume 2,005, issue 5, pages 33-37 (issn: 1648-9098, Copyright policy)
Abstract
In dynamic and changing environment organizations and authorities help to understand the essence of successful. Recently the word combination "public relations" has been met quite often. The aim of the paper is to determine public relations in strategic organization planning. Theoretitians provide some definitions of public relations. Public relations are a quite wide field of activities, which involve making and supporting favorable to the company circumstances. International Public Relations Association (IPRA) provides a quite concrete division of public relations functions. Public relations functions can be applied at all the stages of the institution's strat...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; public relationship ; public opinion ; marketing ; management of enerprise

1. Arimavičiūtė, M. (2004). Strateginio valdymo savivaldybėse ypatumai ir teisiniai apribojimai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 4, p. 13- 19.

2. Bakanauskas, A. (2004). Marketingo komunikacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

3. Jančauskas, E., Rekerta, R. (2001). Vidinis vyriausybinių institucijit veiklos koordinavimas strateginio planavimo procese. Vilnius: LTU.

4. Palubinskas, G. T. (1997). Strateginio planavimo procesas. Kaunas: Technologija.

5. Šliburytė, L. (2001). Ryšiai su visuomene ir jų svarba marketinge. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai,\9,p. 159-171. [OpenAIRE]

6. Viešieji ryšiai versle (2004). Agentūra „Viešųjų ryšių partneriai". Vilnius: UAB „Verslo žinios".

7. Vilniaus miesto savivaldybės 2002-2004 m. strateginis veiklos planas, [žiūrėta 2005-04-01]. Prieiga per internetą <http://www.vilnius.lt/new/vadovybe.php?- open=294&root=2&sub_catl=297>.

8. Virvilaitė, R. (1997). Marketingas. Kaunas: Technologija.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue