publication . Article . 2011

Česlovas Janušas. "At the Baltic sea and the Atlantic"

Ruškienė, Danguolė;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011 Journal: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, volume 2,011, pages 115-120 (issn: 1648-6706, Copyright policy)
Abstract
In 2010, a collection of artist Česlovas Janušas paintings reached Lithuania. It was deposited by his son, an owner of the collection, Saulius Janušas to the Lithuanian Art Museum (LAM) for two decades. Firstly, it was introduced in an exhibition of emigrant artists called “Dovana Nepriklausomai Lietuvai” in Vilnius at Radziwill Palace. During the opening of the exhibition, there was an evening dedicated to Janušas' creative work. The publication includes brief information about exhibitions shown in the LAM departments which operate in the territory of the Lithuanian coast and exhibit Janušas' creative work. Also, it presents the most important facts of his, as ...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Artist ; Atlantic ; Baltic Sea ; Collection ; Creative work ; Exhibition ; Exibition ; Juodkrantė Museum of Miniatures ; Lithuania Art Museum ; Lithuanian Art Museum ; Palanga Amber Museum ; Picture ; Sea ; Seascape ; USA ; United States of America ; Česlovas Janušas ; Česlovas Jonušas

1. Č. Januso darbų iki šiol Lietuvoje turėjo Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kai kurie privatūs kolekcininkai.

2. Pirmoji personalinė paroda - 1938 m. Kaune. N u o 1945 m. - parodos Vokietijoje: Viurcburge, Šongau, Baden Badene, Oldenburge, Augsburge, Bairoite. N u o 1951 m. - personalinės parodos JAV: Filadelfijoje, Čikagoje, Klivlende, Detroite ir kt.

3. Dabar - Vytauto Didžiojo gimnazija.

4. Adomu Braku, Antanu Žmuidzinavičiumi, Povilu Puzinu, Vytautu Kazimieru Jonynu, Anicetu Simučiu, Juozu Kazicku, Mstislavu Dobužinskiu, Adomu Varnu, Viktoru Vizgirda, Povilu Puzinu ir kt.

5. Kartu su V. Didžioku ir kt. dekoravo Įgulos bažnyčią Kaune; Sv. Jurgio bažnyčią Šiauliuose; tautiniais motyvais išdekoravo Tėvų pranciškonų vienuolyno Apreiš­ kimo parapijos salę Brukline (JAV).

6. Sukūrė scenografijas šiems spektakliams: Stasio Santvaro „Kaimynai", Antano Žukausko-Vienuolio „Dauboje", „Prieblandoje", Stasio Šimkaus „Pagirėnai" ir kt.

7. Dekoracijas kūrė lietuvių tautinio ansamblio pastatymams, Viurcburgo dramos mėgėjų kolektyvo pasirodymams, „Dainavos" ansamblio koncertams, Vitalijos Janušienės vadovaujamiems vaikų teatro spektakliams ir kt.

8. 1971 m. personalinėje parodoje be įprastų realistinės stilistikos drobių pateikė ir abstrakčiosios dailės kūrinių. Abstrakcijos atsiradimas Č. Januso kūryboje siejamas su profesine veikla „Eastman Kodak" kompanijoje.

9. 1945-1949 m. įsteigė Meno studijos dirbtuves Viurcburgo pabėgėlių stovykloje, vėliau - medžio apdirbimo dirbtuves ir kt.

10. Mokytojavo Pasvalio komercinėje mokykloje, Šiaulių ir Kauno gimnazijose, Kauno pirmojoje dailiųjų amatų mokykloje, nuo 1940 m. dirbo jos direktoriumi.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue