Guest performances of ballet company of Lithuanian state theatre in Monte Carlo and London in 1935

Article Lithuanian OPEN
Šabasevičius, Helmutas;
(2011)

The guest performance of the Ballet Company of Lithuanian State Theatre, which took place in Monte Carlo and London in 1935, is the exceptional cultural event of the history of Lithuanian theatre in the interwar period. It was organised with the help of Russian ballerin... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  L i t e r a t ū r a 1. Apie Lietuvos baleto gastroles Londone. Lietuvos aidas. 1935 03 23.

  2. Baletistas Br. Kelbauskas. Naujoji Romuva. 1935. 8.

  3. Dunajcva, N . Mstislavas Dobužinskis ir Lietuvos baletas. Krantai. 2010. Nr. 4.

  4. Kas nedirba, tas neklysta. Lietuvos aidas. 1933. 6.

  5. Lietuviška baletomanija, arba nusidavimai apie susipamfletinusius profesorius. Naujoji Romuva. 1933. 122.

  6. Meno žinios. Lietuvos žinios. 1927 09 21: 4.

  7. Mūsų baleto sėkmingos gastrolės. Naujoji Romuva. 1935: 6.

  8. Ruzgaitė, A. Prisiminimų blyksniai. Vilnius: Tyto alba, 2010.

  9. Tema ir variacijos. Naujoji Romuva. 1933. 50.

  10. Valstybės baleto visas ansamblis. Naujoji Romuva. 1934. 205-6.

 • Metrics
Share - Bookmark