Problems of the teenagers’ sexual education in the catholic families

Article Lithuanian OPEN
Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius;
(2010)

The article reveals the main differences of the two separate processes sexual and sexuality education, as well as the distinctions in the notions of the sexual education and the educators themselves; it also focuses on the qualitative research of the discussion group of... View more
 • References (27)
  27 references, page 1 of 3

  Anchell, M. (1993). What's Wrong With Sexual Education? Gaithersburg MD: Human Life International.

  Bitinas, B. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija. Vilnius: Kronta.

  Coleman, G. D. (1997). Human sexuality. An All- Embracing Gift. NY: Alba House.

  Curran, E. Ch. (1997). Themes in Fundamental Moral Theology. London: Notre Dame.

  Engel, R. (1989). Sex Education - The Final Plague. Gaithersburg MD: Human Life International.

  Fiorsteris, Fr.V. (1923). Seksualė etika ir seksualė pedagogija. Šiauliai: Vilties draugijos leidinys.

  Giedraitienė, E., Meiraitė, A., Aksamitauskienė, I. (2005). Bendraamžių švietimas. Informacinis leidinys. Vilnius: Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.

  Jovaiša, L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

  JT tarpinstitucinės grupės jaunimo sveikatos raidos ir apsaugos klausimais Europoje ir Centrinėje Azijoje. (2006). Bendraamžių švietimo vadovų mokymo vadovėlis. Vilnius: Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.

  Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. (1983). Žmogiškosios meilės ugdymo gairės. Prieiga internete: http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/zmogiskosiosmeiles-ugdymo.html [žiūrėta 2009 08 30].

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark