publication . Article . 2013

Creation of the image of the Gaižiūnai military range in the community in 1931-1939

Kasparaitė-Balaišė, Lina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2013 Journal: Istorija, volume 2,013, issue 92, pages 44-58 (issn: 1392-0456, Copyright policy)
Abstract
The Army of the first Republic of Lithuania was raised to defend and protect the independence of Lithuania. In order to ensure these aims, The Lithuanian Armed Forces had to be trained accordingly. Each soldier had to be prepared as a brave, ingenious and dogged fighter who not only had knowledge of military theory but also was able to use this information in practice, i.e. in a battlefield. The Lithuanian Army dispensed tactical training of soldiers in the military range of Gaižiūnai which functioned from 1931 to 1939. Various guests visited this territory in a period of practical training of Gaižiūnai military range. The activity dispensed in the range was wid...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Army ; Community ; Creation ; Image ; Military range ; Republic of Lithuania ; Soldier
75 references, page 1 of 5

Poligono barometras: Galas žino, kodėl taip staiga atšalo oras? Mat, mūsų artilerininkai nustojo šaudyti [12, 758].

A! Užtat mano brolis laiške ir klausia, girdi, koks galas ten vis jiems kliudęs girdėti [12, 758].

Kiek reikės mokėti už valandą? Tik 50 centų! Tik gal turėtumėt iš anksto sumokėti, mat valtis yra šiek tiek skylėta [12, 758].

Tai kas ten miške braškėjo? [54, 1076] 10 il. Karių sukurti anekdotai Gaižiūnų poligono tematika AŽUBALIS, Algirdas; KAZLAUSKAITė-MARKELIENė, Rolanda; ŽILėNIENė, Virginija. Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-1940 m.). Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2009.

BAUGUS-TINAVIČIUS. Poligone linksma. Karys, 1937, nr. 27.

G. Daina, dainuota per II-ą poligono transliaciją. Karys, 1936, nr. 35.

BIČIŪNAS, V. Gaižiūnų poligone. Lietuvos Aidas, 1937, nr. 374.

BUNDZA, A. Antroji transliacija iš poligono. Karys, 1936, nr. 34.

BURKAUSKAS, V. Gaižiūnų poligonas valstybės radiofone. Karys, 1934, nr. 29.

Čia vasarą mokosi mūsų kariuomenė. Lietuvos Žinios, 1937, nr. 146.

ČIUVARIS, A. Gera Klumbiui poligone. Karys, 1935, nr. 28.

DAINA, J. Karių ištvermė stebina poligono apylinkių gyventojus. Karys, 1933, nr. 27.

DANILEVIČIUS. Pirmasis aidas iš poligono. Karys, 1935, nr. 23.

DEGTUVAS. Iš Gaižiūnų padangės. Karys, 1931, nr. 32.

DEGTUVAS. Karys, 1931, nr. 32.

75 references, page 1 of 5
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue