Advertising and news management in media organisations aspect of advertisers' influence on news content

Article Lithuanian OPEN
Jastramskis, Deimantas (2008)
 • Journal: Tiltai, volume 2,008, issue 3 (44), pages 161-173 (issn: 1392-3137)
 • Subject: Lithuania ; media ; media organization ; advertising income ; advertisers ; news content ; influence
  acm: ComputingMilieux_MISCELLANEOUS

The aim of the article is to analyze display of financial and organizational aspects of advertisers’ influence on news’ content. Main points of analysis are: advertising influence on concentration of media organizations, convergence of advertising and journalism in the strategies of media marketing, relation between advertising and news content in Lithuanian media system, problems of links between political advertising and presentation of politicians in the news .
 • References (21)
  21 references, page 1 of 3

  Bogart, L. (2000). Commercial Culture: The Media System and the Public Interest. Transaction Publishers.

  Cameron, G. T., Ju-Pak, Kuen-Hee (2000). Information pollution? Labeling and format of advertorials [interaktyvus]. Newspaper Research Journal, vol. 21, no. 1, p. 12-23. Prieiga internete: http://web.ebscohost.com [žiūrėta 2008 m. balandžio 18 d.].

  Durham, M. G., Kellner, D. (2001). Media and Cultural Studies, 2nd ed. Blackwell Publishing.

  Herman, E. S., Chomsky, N. (2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books.

  Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Transliuotojai [interaktyvus]. Prieiga internete: http://www.rtk.lt/lt/index2.php [žiūrėta 2008 m. balandžio 2 d.].

  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija. Duomenys apie vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių dalyvius. (2007). Valstybės žinios. Informaciniai pranešimai, gegužės 4, nr. 34(1), p. 26-37.

  Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas. (2004). Valstybės žinios, rugsėjo 4, nr. 135-4894.

  Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas. (2008). Valstybės žinios, birželio 21, nr. 71-2720.

  Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. (2000). Valstybės žinios, liepos 31, nr. 64-1937.

  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas. (2006). Valstybės žinios, liepos 27, nr. 82-3254.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark