publication . Part of book or chapter of book . 2015

Litewski program badań egodokumentów - LEGODOK

Pacevičius, Arvydas;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2015
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Copernicus University ; Ego documents ; Egodocument ; Heritage ; LEGODOC ; Project ; Research project "LEGODOK" ; Torun ; VIlnius ; Vilnius University
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image

4 Dziennik p od w ij Bnt/era do Wioch i Niemiec u>tatach 1779-1780, wyd. W Chorążyczcwski, A. Pacevičius, A. Rosa, Vilnius 2013.

5 Juozapo Jurgio Нелепо 1752-1754- metą kelionės dienoraitis / Dziennik podróży Józefa Jerzego IłyIžena z ta t 1752-1754, wyd. J. Orzeł, A. Pacevičius, S. Roszak, Vilnius 2013.

Any information missing or wrong?Report an Issue