Socio-educational assessment of electronic games

Article Lithuanian OPEN
Gulbinas, Rokas; Rapkauskaitė, Gintarė;
(2015)
 • Journal: Socialinis ugdymas,volume 2,015,issue 1 (40),pages54-66 (issn: 1392-9569)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.15823/su.2015.34
 • Subject: Lithuania ; Activities ; Electronic games ; Information and communication technology ; Social and educational evaluation ; Social and educational issues ; Students ; Students activities
  acm: ComputingMilieux_PERSONALCOMPUTING | ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

This article presents social pedagogic opportunities of electronic games played by middle to high school students. Survey of 5th to 12th class students reveals electronical game properties and their correlations with student emotional state, social activity, ability to ... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  Che Pee, N. (2011). Computer Games Use In An Educational System.. University of Nottingham. Prieiga per internetą: http://eprints.nottingham.ac.uk/12297/.

  Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2000). Statistika ir jos taikymai I / Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Vilnius: TEV.

  Foster, D. (2010). “Wii're Here for a Good Time”: e Sneaky Rhetoric of Wii- emed Parties. J. Am. Cult. 33 (1), 30-9. DOI: 10.1111/j.1542-734X.2010.00728.x

  Gee, J. P. (2007) What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. 2nd edition. New York: Palgrave Macmillan Trade.

  Geležinienė, R., Melienė, R., Vaitkevičienė, A., Poškienė, I. (2013) Mokinių informacinių komunikacinių technologijų naudojimo įpročiai mokytojų požiūriu. Specialusis ugdymas, 2, 194-204.

  Gudžinskienė, V., Palaimaitė, A. (2010) Žaidimas kaip natūrali pirmaklasių adaptacijos gerinimo priemonė. Žvirblių takas. 2-9.

  Jusienė, R., Šiautkulis, R. (2006) Pamėgti mokyklinio amžiaus vaikų TV lmai ir kompiuteriniai žaidimai apie smurtą ir agresyvų elgesį. In Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, 381-94.

  Kovalenkovaitė, N. (2014). Priklausomybė kompiuteriniams žaidimams: patirtys ir požiūriai. Tiltas į ateitį, 1.

  Kuogienė, E. (2007). Televizija ir kompiuteris: jūsų vaiko priešas ar draugas? Sveikas žmogus. 11.

  Kutner, L., Olson, C. K. (2009). Vaikystė prie kompiuterio: visa tiesa apie smurtinius vaizdo žaidimus / Lawrence Kutner, Cheryl K. Olson; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. Vilnius: Baltos lankos.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark