publication . Article . 2010

Franchise business model : theoretical insights

Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2010 Journal: Verslas: teorija ir praktika, volume 2,010, issue 2, pages 134-142 (issn: 1648-0627, Copyright policy)
Abstract
The article is based on literature review, theoretical insights, and deals with the topic of franchise business model. The objective of the paper is to analyse peculiarities of franchise business model and its developing conditions in Lithuania. The aim of the paper is to make an overview on franchise business model and its environment in Lithuanian business context. The overview is based on international and local theoretical insights. In terms of practical meaning, this article should be relevant to entrepreneurs, company owners, and future entrepreneurs planning to set up their own business but lacking the managerial experience, and those who are seeking for ...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Franchise ; Franchise business model ; Franchise in service business ; Franchisee ; Franchisor
Related Organizations
20 references, page 1 of 2

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. 2000. Aktuali redakcija nuo 2006-10-17.

Malkin, I. 2008. Franšizės sukūrimo ir įsigijimo algoritmai, iš Tarptautinė konferencija „Franšizė - naujos verslo galimybės". Vilnius 2008-08-19.

Melnikas, B. 2001. Verslo efektyvumas, konkurencija ir inovacijos Rytų ir Vidurio Europos šalyse: globalizacijos ir Europos integracijos aspektai, Verslas: teorija ir praktika [Business: Theory and Practice] 1(2): 107-120. [OpenAIRE]

Morris, K. 2008. On Franchise agreements: breaking up is hard to do, H&MM September: 8.

Pivoriūnas, A. 2004. Franšizė miško ūkyje - pradžia Lietuvoje [interaktyvus], [žiūrėta 2008 m. spalio 16 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.bmm.lt>.

Razmaitė, I. 2008. Franšizė gali būti taupi verslo plėtra [interaktyvus], [žiūrėta 2008 m. rugpjūčio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://vz.lt>.

Shay, M. 2008. Shaping The public's perception on franchising, Franchising World August: 8.

Stanislovaitis, R. 2005. Komercinė teisė [Commercial Law]. Vilnius: Eugrimas.

Stankevičiūtė, R. 2008. Franšizė - pigus plėtros būdas [interaktyvus] [žiūrėta 2008 m. rugpjūčio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://kauno.diena.lt>.

Svetikienė, 1.2002. Turizmo marketingas [Tourism Marketing]. Vilnius: Vilniaus kolegija.

Tvaronavičienė, M.; Degutis, M. 2007. If approach to innovations differs in locally and foreign-owned firms: case of Lithuania, Journal ofBusiness Economics and Management 8(3): 195-203. [OpenAIRE]

USA Franchise Opportunities [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. sausio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http.7/www.franchiseek.com>.

Užkuraitienė, F. 2007. Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas: magistro darbas. Šiauliai. [OpenAIRE]

Valstybinė lietuvių kalbos komisija [interaktyvus], [žiūrėta 2009 m. sausio 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www. vlkk.lt>.

Vijeikis, J.; Vijeikienė, B. 2003. Tarptautinis marketingas [International Marketing]. Vilnius: Vilspa.

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue