Propaganda: status and importance in visual media

Article Lithuanian OPEN
Mitkus, Tomas;
(2011)
 • Journal: Filosofija. Sociologija,volume 2,011,issue 1,pages48-56 (issn: 0235-7186)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; 20 th. century ; Analysis ; Animation analysis ; Animation analysis, symbols ; Propaganda ; Propaganda in the 20th century ; Representation ; Symbols ; Symbols ; Visual media

The article analyzes how visual media present information and influence the audience. The term of propaganda is reviewed to understand its modern origin and value in the 20th century political life and mass media. The article discusses cultural symbols, stereotypes and ... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  1. Černevičiūtė, J.; Žilinskaitė, V. 2009. „Kūrybinių industrijų raida ir meno komunikacijos samprata Lietuvoje“, Filosojfia. Sociologija 20(3): 203-212.

  2. Česnavičius, A. 2009. „Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje“, Filosojfia. Sociologija 20(2): 122-129.

  3. Jackall, R. 1995. Propaganda. London: Macmillan press Ltd.

  4. Kačerauskas, T. 2006. „Su kuo kariauja demokratija?“, Problemos. Priedas: 46-54.

  5. Mažeikis, G. 2006. „Alternatyvus pilietinis ugdymas ir socialinė propaganda“, Problemos. Priedas: 55-71.

  6. Mažeikis, G. 2006. Propaganda. Šiauliai: Šiaulių universitetinė leidykla.

  7. Mažeikis, G. 2008. „Didysis propagandos subjektas: pokomunistinių autobiograjfių pėdsakais“, Literatūra 50(1): 30-47.

  8. Monkevičius, K. 2009. „Valdžių pasidalijimo principas kaip demokratijos veiksnys: atvejo studija“, Santalka 17(1): 50-60.

  9. Pruskus, V. 2004. Multikultūrinė komunikacija ir vadyba. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija.

  10. Taylor, R. 1979. Film propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. USA: Harper & Row Publishers.

 • Metrics
Share - Bookmark