Vocational teacher career planning : needs and problems

Article Lithuanian OPEN
Sajienė, Laima;
(2009)
 • Journal: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, volume 2,009, issue 17, pages 44-64 (issn: 1392-6241)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Lithuania ; Career planing ; Career research ; Career strategy ; Careerplanning ; Careerresearch ; Development of vocational qualification ; Horizontal career ; Horizontalcareer ; Personal career ; Personalcareer
  acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION | ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION

The article analyses a contradiction between vocational teacher ability to plan his/her career and requirements for the teacher professional development set by the system of education. It aims at providing theoretical and empirical justification for vocational teacher n... View more
 • References (32)
  32 references, page 1 of 4

  1. Čiužas R., Briedis M., Adaškevičienė V. (2005). Europinės švietimo dimensijos, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi veiksnys Lisabonos strategijos kontekste. Mokytojų ugdymas (4). Šiauliai: ŠU.

  2. Fokienė A. (2007). Profesijos mokytojų rengimo tobulinimas: Vytauto Didžiojo universiteto veiklos kryptys. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 14. Kaunas: VDU.

  3. Herr E. L., Cramer S. H. (1997). Career Guidance trough the Life Span. Systemtic Approaches. Boston, Toronto: Little Brown and Company.

  4. Karjeros projektavimo sąvokų žodynas (2005). Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 9.156- 180.

  5. Kučinskienė R. (2003a). Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 7. Kaunas: VDU. 72-81.

  6. Kučinskienė R. (2003b). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda.

  7. Kontautienė R., Melnikova J . (2006). Mokytojų profesinės adaptacijos ir karjeros sąlygos bei galimybės mokyklose. Mokytojų ugdymas. Nr. 6. Šiaulių universitetas. 29-44.

  8. Laužackas R. (2005a.). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU.

  9. Laužackas R., Stasidnaitienė E., Teresevičienė M. (2005b.). Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi. Kaunas: VDU.

  10. Mokytojų atestacijos nuostatai (2007). Prieiga internetu: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/ isakymai/2007-07-27-ISAK-1578(1).doc

 • Metrics
Share - Bookmark