Alevi geleneğinde cem ibadeti

Master thesis Turkish EMBARGO
Odabaşı, Gülbahar;
(2016)
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Subject: Cem İbadeti | Performans Teori | Alevilik | İcra | 0n iki Hizmet | Dedelik

Cem, Alevi toplumlarının dini, sosyal, hukuki, kültürel ve edebi yönlerini içeren ve bu yönlerini bir icra ortamında gösterimsel olarak ortaya koyan bir ibadet şeklidir. Dolayısıyla bu çok yönlü ibadet sadece belli ritüellerin tekrarı değil, kâmil insan yetiştirme yeri ... View more
Share - Bookmark