publication . Master thesis . 2016

Alevi geleneğinde cem ibadeti

Odabaşı, Gülbahar;
Embargo Turkish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Cem, Alevi toplumlarının dini, sosyal, hukuki, kültürel ve edebi yönlerini içeren ve bu yönlerini bir icra ortamında gösterimsel olarak ortaya koyan bir ibadet şeklidir. Dolayısıyla bu çok yönlü ibadet sadece belli ritüellerin tekrarı değil, kâmil insan yetiştirme yeri olarak kabul edilir. Amacına, yerine, zamanına ve çevresel birçok faktöre göre değişimler yaşayan cemler statik değil; dinamik bir yapıya sahiptir. Halk edebiyatı ürünlerinin sadece yazınsal olarak değil icracı, katılımcı, zaman, mekân gibi çevresel değişkenlere bağlı olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde sadece kuru metinlere bağlı kalarak yapılan bir araştırmanın varacağı sonuçla...
Subjects
free text keywords: Cem İbadeti, Performans Teori, Alevilik, İcra, 0n iki Hizmet, Dedelik
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue