Domates ve biberde ardışık pestisit uygulamasının pestisitlerin parçalanma kinetiğine olan etkisi

Master thesis Turkish OPEN
Şarkaya Ahat, Cansu;
(2015)
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Subject: Kalıntı | Domates | Biber | Ardışık Uygulama | Acetamiprid | Indoxacarb | Deltamethrin | Lambda-Cyhalothrin | Spinosad | Chlorantraniliprole | Residual | Tomatoes | Pepper | Consecutive Application

Tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kimyasal mücadelenin olumsuz yönlerinden birisi de kullanılan pestisitlerden kaynaklanan kalıntı sorunudur. Kalıntının en önemli sebeplerinden birisinin ardışık ilaçlama olduğu tahmin edilmekte ve bu konuda da veri eksikliği çok f... View more
Share - Bookmark