publication . Master thesis . 2008

Türkiye'de 1980 sonrasında uygulanan yoksullukla mücadele programları: Sosyal riski azaltma projesi (SRAP) örneği: Aydın ili uygulaması

Karakoyun, İlhan;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Bu araştırmanın amacı, 1980 sonrası dönemde Türkiye'de uygulanan yoksullukla mücadele programlarını ve yoksullukla mücadele amacıyla oluşturulan resmi ve sivil örgütlenmeyi gözden geçirmek; makro bir yaklaşımla sosyal yardımların yoksulluğu azaltmadaki etkisini araştırmak; yoksulluğu azaltma amacıyla Dünya Bankası kredi desteğiyle 2001 yılında uygulamaya konulan Sosyal Riski Azaltma Projesini (SRAP) incelemek ve Aydın ili özelinde SRAP Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) ve SRAP Yerel Girişimler (YG) bileşenlerinin etkisini değerlendirmektir. Bu çalışmada, öncelikle yoksullukla mücadelede sosyal yardımların etkisini görebilmek için bir zaman serisi analizi yapılmış, da...
Subjects
free text keywords: Ekonomi, Economics
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue