Hücre siklusu ve kanser

Article Turkish OPEN
Cabadak, Hülya;
(2008)
  • Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Subject: Hücre Siklusu | Siklinler | Siklin Bağımlı Kinazlar | Tümör Baskılayıcı Gen | Kanser | Cell Cycle | Cycline | Cycline Dependent Kinases | Tümorsupressor Gene | Cancer

Hücre çogalması ve hücre siklusunun ilerlemesi büyümenin kontrolünde rolü olan genlerin ekspresyonu ile baglantılıdır. Ökaryot hücre siklusuM(mitoz) G , S ve G fazlarından olusmaktadır. Bu süreçte hücre uyarımı ve büyüme meydana gelir veya hücre G fazında durmakta... View more
Share - Bookmark