حضانت كودكان از نگاه فقه و حقوق

Article Persian OPEN
فاطمه علایی رحمانی;
(2020)

كودكان، مردان و زنان، آينده اجتماع اند و حيات انسان وابسته به وجود آنهاست. در شريعت اسلامي نيز حقوقي براي آنان به رسميت شناخته شده كه از جمله آن حقوق، حق حضانت مي‌باشد. حضانت به لحاظ كاربرد عملي آن در جامعه امروز ايران،‌ از جمله مسائلي است كه فقه اسلامي درباره آن ديد... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Article, 2020)
  • Cite this publication