Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women

Article OPEN
Urtnowska, Katarzyna; Bułatowicz, Irena; Ludwikowski, Grzegorz; Zukow, Walery;
(2016)

Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):291-297. eISSN 2391-8306. DOI ht... View more
Share - Bookmark