Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women

Article, Other literature type English OPEN
Urtnowska, Katarzyna; Bułatowicz, Irena; Ludwikowski, Grzegorz; Zukow, Walery;
(2016)

<strong>Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. </strong><strong>Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. ... View more
Share - Bookmark