publication . Other literature type . Article . 2017

The Law On Sport In The Light Of The Opinion Of The Fitness Instructors And Personal Trainers

Kazimierz Witkowski; Patrycja Proskura;
Open Access
  • Published: 25 Jun 2017
  • Publisher: Zenodo
Abstract
<p align="center"><strong>Streszczenie</strong></p><p>Popularność pracy w charakterze instruktora fitness oraz trenera personalnego w naszym kraju stale rośnie. Prawo dotyczące tej grypy zawodowej <br /> w Polsce nie jest uregulowane, co stwarza wiele wątpliwości dotyczących jakości <br /> ich kwalifikacji. Obowiązująca ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku m.in. zrównała wymogi dla trenerów i instruktorów, wykluczyła wymóg ukończenia studiów wyższych oraz wyłączyła procedurę ubiegania się o zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerskich i instruktorskich.</p><p>Celem artykułu było zbadanie odczuć ...
Subjects
free text keywords: fitness instructor; personal trainer; sports law, fitness instructor, personal trainer, sports law, instruktor fitness, trener personalny, ustawa o sporcie, Sports, GV557-1198.995, Sports medicine, RC1200-1245, Education, L, Medicine, R, Trainer, Physical culture, Pedagogy, Popularity, Engineering, business.industry, business, Law
Download fromView all 9 versions
Zenodo
Other literature type . 2017
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2017
Provider: Datacite
ZENODO
Article . 2017
Provider: ZENODO
ZENODO
Article . 2017
Provider: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue